Tilmeldte
0
Navn Bemærkning
Alberte Salvesen Enetime den 28/9 kl.14 og den 12/10 kl.14
Anna Kølbæk Ene time den 18 august kl 14.30 på Star
Emilia Brock-Nielsen 20/9-21 kl. 15.00
Merle Kristensen Enetime til Merle på ofelia  Dato 11-08-21
Mille Juel Stabell I følge aftale med Helene enetime d 8 september kl 14:30
Nadia Walther Sørensen
Olivia Lindenskov Olivia mandag d. 23.8.21 kl.14.30( Hest Molly) 
Saseline Bay Lousen 12/8 16/8 19/8
Silke Thiellesen Silke 1 time Fredag, 13.8. Kl 11 med Helene
Sofia Klaris-Berthelsen Sofia 4 * enetimer ved Helene tirsdage fra 14.00 på Molly
Sofie Petersen