Tilmeldte
28
Navn Bemærkning
Alma Tang Fredag d. 6/10
Anne Popall
Anne Popall
Caroline ida Dyhrberg Enetime sammen med Emma Hammer hos Helene d 10/10
Caroline ida Dyhrberg Enetime sammen med Emma Hammer hos Helene
Emily Ebsen Emily onsdage d. 13/9, 20/9 og 27/9.
Emma Hammer
Emma Hammer Dato 15/3, 20/3, 15/5, 28/8, 4/9
Emma Hammer Datoer: 28/8, 12/9 og 19/9
Emma Hammer 10/10 kl 15
Ida Dela Rud JENSEN Ida på viggens 14.30
Ida Dela Rud JENSEN Ida viggens
Ida Dela Rud JENSEN Ida på viggens
Ida Dela Rud JENSEN Ida viggens 14.30
Ida Dela Rud JENSEN Ida på viggens
Ida Fruergaard d. 3 oktober kl. 14:30
Jean Liang Lektion 10/10
Kamille Øllgaard Den 24. Oktober kl. 14.30
Maja Skov Nielsen
Melli Marcussen Melli enetime på Molly d. 21. november kl. 14.30 og d. 28. november. kl. 14.30
Mie Fruergaard d. 3 oktober kl. 14:30
Nadia Walther Sørensen
Signe Marie Egetoft 31. Oktober kl. 14.30-15.00
Silke Thiellesen Silke Thiellesen enetime med Helene 3.10. Kl13:30
Silke Thiellesen Silke Thiellesen Enetime med Helene 26.9. Kl13:30
Sofia Hartmann Tuesday 3.10.2023 18:30 
Sofia Hartmann 26.09.2023 18:30
Sofia Hartmann 10.10.2023 18:30