Forældrekodeks

Hvis dit barn er medlem af Guldager Rideklub, forpligter du dig som forældre til at følge klubbens forældrekodeks.


Jeg som forælder vil gøre mit yderste for at støtte mit barn, andres børn, ledere, undervisere, dommere, embedsmænd og andre forældre i forbindelse med træning, undervisning og stævner - gennem et positivt engagement. 


 

Adfærdskodeks for ryttere og forældre i Guldager Rideklub:

1.      Barnets ambition frem for forældrenes

2.      Fokuser på at være forældre frem for at coache eller undervise

3.      Respekter rytternes, undervisernes og deres hjælperes arbejdsområde

4.      Respekter de planer trænerne og rytterne har lagt for undervisningen og stævnerne

5.      Lad underviserne alene kommunikere med rytterne og deres hjælpere

6.      Negative udbrud af nogen art accepteres ikke

7.      Ros, ros, ros. Alle og specielt børn har brug for anerkendelse for at udvikle sig.

8.      Opmuntre rytterne til at respektere deres omgivelser, herunder alle klubkammerater, klubbens heste, udstyr, regelsæt og faciliteter. 

9.      Alle kritiske spørgsmål til underviserne, lederne og bestyrelse skal rettes til klubbens daglige leder eller til bestyrelsen.   

 10.   Gå forest med de gode eksempler : )

Vi takker vore sponsorer

Guldager Rideklub

Guldagervej 73, 6710 Esbjerg V